Antavla för Ann-Marie Bengtsson

< färre generationer, fler >

Ann-Marie Bengtsson
* 1939-10-04  † 2019-06-15
Harry Bengtsson
* 1912-02-19  † 1999-12-12
Harry Bengtsson
Emil Bengtsson Turunen
* 1886-06-09  † 1953-02-18
Emil Alfred Bengtsson
Pentti Turunen
* 1857-05-09
Heikki Turunen
* 1815
>>
Anna Stina Pesonen
* 1817-11-15
>>
Sofia Tapio
* 1851-02-19
Greta Sofia Tapio
Henric Tapio
* 1821-07-05
>>
Brita Caisa Väyrynen
* 1820-01-16
>>
Margareta Johansson
* 1887-08-14  † 1962-07-30
Margareta Bengtsson
Johan Erik Jönsson
* 1838-02-17  † 1898-03-15
Jöns Jönsson
* 1794-11-21  † 1843-02-25
>>
Cajsa Andersdotter
* 1794-10-14  † 1879-09-11
>>
Brita Lisa Olofsdotter
* 1843-04-15(?)  † 1909-09-01
Brita Lisa Olofsdotter
Olof Eriksson
* 1805-02-08
>>
Lisa Greta Hansdotter
* 1811-11-01
>>
Tora Jönsson
* 1917-09-24  † 2008-10-04
Tora Bengtsson
Gustav Jönsson
* 1888-01-16  † 1979-03-04
Gustav
Oskar Jönsson Segerlund
* 1858-04-05  † 1930-10-16
Oskar Jönsson
Jöns Carlsson Segerlund
* 1814-02-13  † 1870-04-16
>>
Anna Lisa Svanberg
* 1820-09-23  † 1894-01-24
>>
Ida Maria Lindqvist
* 1863-06-16  † 1939-11-27
Ida Maria Lindqvist
Nils Gustav Lindqvist
* 1815-11-07  † 1900-06-01
>>
Brita Helena Olofsdotter
* 1819-02-18  † 1889-01-13
>>
Emma Sundqvist
* 1889-11-24  † 1956-02-01
Emma
Nils Gustaf Sundqvist
* 1843-03-25  † 1920-12-04
Johan Gustafsson Sundqvist
* 1817-01-27
>>
Maja Cajsa Nilsdotter
* 1812-08-17  † 1864-06-01
>>
Elisabeth Karolina
Larsdotter

* 1854-09-28  † 1919-11-03
Lars Henrik Josefsson
* 1810-09-26
>>
Brita Maria Magnusdotter
* 1807-07-17
>>


Hem  |  Träd  |  Personakt  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning