Sökningen på "Karin Johansdotter född 1730" hittade inga personer.

Denna person är dock snarlik tidsmässigt:

Förnamn
Efternamn
Född/döptDöd/begraven
KarinJohansdotter1726-02-04