Stamtavla för Gyda

< färre generationer, fler >

Gyda
Toke Skjalmsen (Hvide)    d 1145
       Stig Tokesen (Hvide)    d 1151
       & Margareta Knutsdotter
              Kristina Stigsdotter (Hvide)   f ~1145  d ~1200
              & Karl Sverkersson   f 1130  d 1167-04-12
                     Sverker Karlsson   f ~1164  d 1210-07
                     & Benedicta Ebbesdotter (Hvide)    d 1199(?)
                            Helena Sverkersdotter  >>
                            Margareta Sverkersdotter
                            Karl Sverkersson
                            Kristina Sverkersdotter  >>   d >1247
                     & Ingegerd Birgersdotter
                            Johan Sverkersson   f 1201?  d 1222
                     Kristina Karlsdotter