Stamtavla för Ragnhild

< färre generationer, fler >

Ragnhild
Ebbe Skjalmsen (Hvide)   f ~1090  d 1151
       Toke Ebbesen (Hvide)
       Finn Ebbesen (Hvide)
       Peder Ebbesen (Hvide)
       Sune Ebbesen (Hvide)    d 1186
       & Cecilia
              Anders Sunesen (Hvide)   f ~1167  d 1228
              Peder Sunesen (Hvide)
              Ebbe Sunesen (Hvide)    d 1208-01-31
                     Benedicta Ebbesdotter (Hvide)    d 1199(?)
                     & Sverker Karlsson   f ~1164  d 1210-07
                            Helena Sverkersdotter  >>
                            Margareta Sverkersdotter
                            Karl Sverkersson
                            Kristina Sverkersdotter  >>   d >1247
              Lars Sunesen (Hvide)    d 1208-01-31
              Jakob Sunesen (Hvide)
              Thorbern Sunesen (Hvide)
              Johannes Sunesen (Hvide)
              Margrethe af Højelse