Sökningen på "Anna Andersdotter född 1683" hittade inga personer.

Denna person är dock snarlik tidsmässigt:

Förnamn
Efternamn
Född/döptDöd/begraven
AnnaAndersdotter1685