Stamtavla för Béatrice de Bourgogne

< färre generationer, fler >

Béatrice de Bourgogne   f ~1140  d 1184
Friedrich I (HRR)   f ~1122  d 1190
       Beatrix von Schwaben   f ~1161  d <1174
       Friedrich von Schwaben   f 1164(?)  d ~1169
       Heinrich VI (HRR)   f 1165  d 1197
       & Constance av Sicilien   f 1154  d 1198
              Friedrich II (HRR)   f 1194  d 1250
              & Constanza de Aragón   f 1179  d 1222
                     Heinrich (HRR)   f 1211  d 1242
              & Isabella II av Jerusalem   f 1212  d 1228
                     Konrad IV (HRR)   f 1228  d 1254
              & Bianca Lancia    d ~1233
                     Costanza von Staufen   f ~1231  d 1307
                     Manfred von Staufen   f 1232  d 1266
                     Violanta von Staufen   f <1233  d >1263
              & Isabella of England   f 1214  d 1241
                     Margaretha von Staufen  >>  f 1237  d 1270
                     Carlotus von Staufen   f 1238  d ~1253
       Konrad von Schwaben   f 1167(?)  d 1191
       Gisela? von Schwaben   f 1168(?)  d 1184
       Othon I de Bourgogne   f 1170  d 1200
       & Marguerite de Blois   f ~1170  d 1230
       Konrad II von Schwaben   f 1172(?)  d 1196
       & Berenguela de Castilla   f 1180  d 1246
       Rainald von Schwaben   f 1173(?)
       Wilhelm von Schwaben   f 1176(?)
       Philipp von Schwaben   f 1177  d 1208
       & Irene Angelina   f ~1179  d 1208
              Maria von Schwaben   f 1196  d <1235
              & Hendrik II van Brabant   f 1207  d 1248
                     Hendrik III van Brabant  >>   d 1261
                     Filip van Brabant
                     Mathilda van Brabant  >>  f 1224  d 1288
                     Beatrix van Brabant   f 1225  d 1288
                     Maria van Brabant   f ~1226  d 1256
                     Margaretha van Brabant    d 1277
              Beatrix von Schwaben   f 1198  d 1212
              & Otto IV (HRR)   f 1175?  d 1218
              Kunigunde von Schwaben   f 1200  d 1248
              & Wenzel I av Böhmen   f ~1205  d 1253
                     Vladislav av Böhmen    d 1247
                     Ottokar II Premysl av Böhmen  >>  f 1232  d 1278
                     Beatrix av Böhmen  >>   d 1286
                     Agnes av Böhmen    d 1268
              Elisabeth von Schwaben   f 1203  d 1235
              & Fernando III de Castilla   f 1201  d 1252
                     Alfonso X de Castilla  >>  f 1221  d 1284
                     Fadrique de Castilla
                     Fernando de Castilla   f 1225  d ~1245
                     Leonor de Castilla   f 1227
                     Berenguela de Castilla   f 1228  d ~1288
                     Enrique de Castilla
                     Felipe de Castilla   f 1231  d 1274
                     Sancho de Castilla   f 1233  d 1261
                     Manuel de Castilla  >>  f 1234  d 1283
                     Maria de Castilla   f ~1235  d 1235
              Rainald von Schwaben
              Friedrich(?) von Schwaben   f 1206
              Beatrix von Schwaben   f 1208  d 1208
       Agnes von Schwaben   f ~1178  d 1184