Stamtavla för Leonor de Aragón

< färre generationer, fler >

Leonor de Aragón   f 1358  d 1382
Juan I de Castilla   f 1358  d 1390
       Enrique III de Castilla   f 1379  d 1406
       & Catherine of Lancaster   f 1373  d 1418
              Maria de Castilla   f 1401  d 1458
              & Alfonso V de Aragón   f 1396  d 1458
              Catalina de Castilla   f 1403  d 1439
              & Enrique de Aragón   f 1400  d 1445
              Juan II de Castilla   f 1405  d 1454
              & Maria de Aragón   f 1396  d 1445
                     Enrique IV de Castilla   f 1425  d 1474
                     & Blanca de Aragón   f 1424  d 1464
                     & Joana de Portugal   f 1439  d 1475
                            Juana de Castilla   f 1462  d 1530
                            & Afonso V de Portugal   f 1432  d 1481
              & Isabel de Portugal   f 1428  d 1496
                     Isabel I de Castilla   f 1451  d 1504
                     & Fernando II de Aragón   f 1452  d 1516
                            Isabel de Aragón y Castilla   f 1470  d 1498
                            & Afonso de Portugal   f 1475  d 1491
                            & Manuel I de Portugal   f 1469  d 1521
                                   Miguel da Paz de Avis y Aragón   f 1498  d 1500
                            Juan de Aragón y Castilla   f 1478  d 1497
                            & Margareta von Österreich   f 1480  d 1530
                            Juana de Aragón y Castilla   f 1479  d 1555
                            & Philipp von Habsburg   f 1478  d 1506
                                   Eleonore von Habsburg  >>  f 1498  d 1558
                                   Karl V (HRR)  >>  f 1500  d 1558
                                   Elisabeth von Habsburg  >>  f 1501  d 1526
                                   Ferdinand I (HRR)  >>  f 1503  d 1564
                                   Maria von Habsburg   f 1505  d 1558
                                   Katharina von Habsburg  >>  f 1507  d 1578
                            Maria de Aragón y Castilla   f 1482  d 1517
                            & Manuel I de Portugal   f 1469  d 1521
                                   João III de Portugal  >>  f 1502  d 1557
                                   Isabel de Portugal  >>  f 1503  d 1539
                                   Beatriz de Portugal  >>  f 1504  d 1538
                                   Luís de Portugal   f 1506  d 1555
                                   Fernando de Portugal   f 1507  d 1534
                                   Afonso de Portugal   f 1509  d 1540
                                   Maria de Portugal   f 1511  d 1513
                                   Henrique de Portugal   f 1512  d 1580
                                   Duarte de Portugal   f 1515  d 1540
                                   António de Portugal   f 1516
                            Catalina de Aragón y Castilla   f 1485  d 1536
                            & Arthur Tudor   f 1486  d 1502
                            & Henry VIII of England   f 1491  d 1547
                                   Henry Duke of Cornwall   f 1511  d 1511
                                   Mary I of England   f 1516  d 1558
                     Alfonso de Castilla   f 1453  d 1468
       Fernando I de Aragón   f 1380  d 1416
       & Leonor Urraca de Castilla   f 1374  d 1435
              Maria de Aragón   f 1396  d 1445
              & Juan II de Castilla   f 1405  d 1454
                     Enrique IV de Castilla   f 1425  d 1474
                     & Blanca de Aragón   f 1424  d 1464
                     & Joana de Portugal   f 1439  d 1475
                            Juana de Castilla   f 1462  d 1530
                            & Afonso V de Portugal   f 1432  d 1481
              Alfonso V de Aragón   f 1396  d 1458
              & Maria de Castilla   f 1401  d 1458
              Juan II de Aragón   f 1398  d 1479
              & Blanca de Navarra   f 1387  d 1441
                     Carlos de Viana   f 1421  d 1461
                     Juana de Aragón   f 1423  d 1425
                     Blanca de Aragón   f 1424  d 1464
                     & Enrique IV de Castilla   f 1425  d 1474
                     Leonor de Aragón   f 1425  d 1479
              & Juana Enríquez   f 1425  d 1468
                     Fernando II de Aragón   f 1452  d 1516
                     & Isabel I de Castilla   f 1451  d 1504
                            Isabel de Aragón y Castilla   f 1470  d 1498
                            & Afonso de Portugal   f 1475  d 1491
                            & Manuel I de Portugal   f 1469  d 1521
                                   Miguel da Paz de Avis y Aragón   f 1498  d 1500
                            Juan de Aragón y Castilla   f 1478  d 1497
                            & Margareta von Österreich   f 1480  d 1530
                            Juana de Aragón y Castilla   f 1479  d 1555
                            & Philipp von Habsburg   f 1478  d 1506
                                   Eleonore von Habsburg  >>  f 1498  d 1558
                                   Karl V (HRR)  >>  f 1500  d 1558
                                   Elisabeth von Habsburg  >>  f 1501  d 1526
                                   Ferdinand I (HRR)  >>  f 1503  d 1564
                                   Maria von Habsburg   f 1505  d 1558
                                   Katharina von Habsburg  >>  f 1507  d 1578
                            Maria de Aragón y Castilla   f 1482  d 1517
                            & Manuel I de Portugal   f 1469  d 1521
                                   João III de Portugal  >>  f 1502  d 1557
                                   Isabel de Portugal  >>  f 1503  d 1539
                                   Beatriz de Portugal  >>  f 1504  d 1538
                                   Luís de Portugal   f 1506  d 1555
                                   Fernando de Portugal   f 1507  d 1534
                                   Afonso de Portugal   f 1509  d 1540
                                   Maria de Portugal   f 1511  d 1513
                                   Henrique de Portugal   f 1512  d 1580
                                   Duarte de Portugal   f 1515  d 1540
                                   António de Portugal   f 1516
                            Catalina de Aragón y Castilla   f 1485  d 1536
                            & Arthur Tudor   f 1486  d 1502
                            & Henry VIII of England   f 1491  d 1547
                                   Henry Duke of Cornwall   f 1511  d 1511
                                   Mary I of England   f 1516  d 1558
                     Juana de Aragón   f 1454  d 1517
              Enrique de Aragón   f 1400  d 1445
              & Catalina de Castilla   f 1403  d 1439
              Sancho de Aragón   f ~1400  d 1416
              Leonor de Aragón   f ~1401  d 1445
              & Duarte I de Portugal   f 1391  d 1438
                     João de Portugal   f 1429  d 143?
                     Filipa de Portugal   f 1430  d 1439
                     Afonso V de Portugal   f 1432  d 1481
                     & Isabel de Coimbra   f 1432  d 1455
                            João de Portugal   f 1451  d 1455
                            Joana de Portugal   f 1452  d 1490
                            João II de Portugal   f 1455  d 1495
                            & Leonor de Viseu   f 1458  d 1525
                                   Afonso de Portugal   f 1475  d 1491
                                   João de Portugal   f 1483  d 1483
                     & Juana de Castilla   f 1462  d 1530
                     Maria de Portugal   f 1432  d 1432
                     Fernando de Portugal   f 1433  d 1470
                     & Beatriz de Portugal   f 1430  d 1506
                            João de Viseu   f 1448  d 1472
                            Diogo de Viseu   f 1450  d 1484
                            Duarte de Viseu
                            Dinis de Viseu
                            Simão de Viseu
                            Leonor de Viseu   f 1458  d 1525
                            & João II de Portugal   f 1455  d 1495
                                   Afonso de Portugal   f 1475  d 1491
                                   João de Portugal   f 1483  d 1483
                            Isabel de Viseu   f 1459  d 1521
                            Manuel I de Portugal   f 1469  d 1521
                            & Isabel de Aragón y Castilla   f 1470  d 1498
                                   Miguel da Paz de Avis y Aragón   f 1498  d 1500
                            & Maria de Aragón y Castilla   f 1482  d 1517
                                   João III de Portugal  >>  f 1502  d 1557
                                   Isabel de Portugal  >>  f 1503  d 1539
                                   Beatriz de Portugal  >>  f 1504  d 1538
                                   Luís de Portugal   f 1506  d 1555
                                   Fernando de Portugal   f 1507  d 1534
                                   Afonso de Portugal   f 1509  d 1540
                                   Maria de Portugal   f 1511  d 1513
                                   Henrique de Portugal   f 1512  d 1580
                                   Duarte de Portugal   f 1515  d 1540
                                   António de Portugal   f 1516
                            & Eleonore von Habsburg   f 1498  d 1558
                                   Carlos de Portugal   f 1520  d 1521
                                   Maria de Portugal   f 1521  d 1577
                            Catarina de Viseu
                     Leonor de Portugal   f 1436  d 1467
                     & Friedrich III (HRR)   f 1415  d 1493
                            Christoph von Habsburg   f 1455  d 1456
                            Maximilian I (HRR)   f 1459  d 1519
                            & Marie de Bourgogne   f 1457  d 1482
                                   Philipp von Habsburg  >>  f 1478  d 1506
                                   Margareta von Österreich   f 1480  d 1530
                                   Franz von Österreich   f 1481  d 1481
                            & Bianca Maria Sforza   f 1472  d 1510
                            Helene von Habsburg   f 1460  d 1462
                            Kunigunde von Habsburg   f 1465  d 1520
                            & Albrecht IV von Bayern   f 1447  d 1508
                                   Sidonie von Bayern   f 1488  d 1505
                                   Sibille von Bayern   f 1489  d 1519
                                   Sabina von Bayern  >>  f 1492  d 1564
                                   Wilhelm IV von Bayern  >>  f 1493  d 1550
                                   Ludwig X von Bayern   f 1495  d 1545
                                   Susanna von Bayern   f 1499  d 1500
                                   Ernst von Bayern   f 1500  d 1560
                                   Susanna von Bayern  >>  f 1502  d 1543
                            Johannes von Habsburg   f 1466  d 1467
                     Duarte de Portugal   f 1435  d 143?
                     Catarina de Portugal   f 1436  d 1463
                     Joana de Portugal   f 1439  d 1475
                     & Enrique IV de Castilla   f 1425  d 1474
                            Juana de Castilla   f 1462  d 1530
                            & Afonso V de Portugal   f 1432  d 1481
              Pedro de Aragón   f 1406  d 1438
       Leonor de Castilla   f 1382