Sökningen på "Mikael Mikaelsson Giers född 1727" hittade inga personer.

Denna person är dock snarlik tidsmässigt:

Förnamn
Efternamn
Född/döptDöd/begraven
MikaelMikaelsson Giers1728-01-131759-01-16