Stamtavla för Olof Persson

< färre generationer, fler >

Olof Persson
* 1831-10-04  † 1896-11-09

1854
Anna Regina Andersdotter
* 1833-09-15  † 1908-11-24
<<
Katarina Olofsdotter
* 1853-06-20

1876
Petrus Månsson
* 1847-03-02
Olof Petter
Emanuel Månsson

* 1876-12-30
Karl Olof Emanuel Månsson
* 1878-08-14
Magnus Fritiof Månsson
* 1880-06-13
Herman Reinhold Månsson
* 1882-09-07
Anna Katarina Månsson
* 1885-09-26
Hans Werner Månsson
* 1887-08-17
Anders Olofsson
* 1855-08-17  † 1904-03-03

1884
Märtha Kathrina
Eriksdotter

* 1862-05-16  † 1893-06-11
Olof Erhard Olsson
* 1885-08-19  † 1979-10-04
Erik Waldemar Olsson
* 1887-09-05  † 1961-01-07
Lydia Regina Olsson
* 1889-07-05  † 1890-10-10
Albin Andreas Olsson
* 1891-04-02  † 1979-05-07
Per Hilding Olsson
* 1893-02-22  † 1973-09-04
Karl Elis Olsson
* 1895-09-30  † 1896-01-06
Astrid Olsson
* 1896-12-10  † 1976-10-02
Ernst Olsson
* 1898-02-09  † 1979-09-13
Axel Olsson
* 1903-01-16  † 1903-03-19
Agnes Olsson
* 1904-06-22  † 1904-06-22
Kristina Regina Olofsdotter
* 1857-04-17

1878
Lars Bäckman
* 1847-01-07
Olof Oskar Albin Bäckman
* 1879-07-04  † 1879-12
Olof Verner Bäckman
* 1880-11-13
Greta Cajsa Olofsdotter
* 1859-07-10

1886
Jonas Petter Hellzén
* 1859-03-04
Anna Margareta Hellzén
* 1888-07-02
Johan Arvid Hellzén
* 1890-06-18
Ingrid Maria Hellzén
* 1892-06-24
Olof Verner Hellzén
* 1894-09-20
Gustav Alfred Hellzén
* 1897-08-09
Anna Brita Olofsdotter
* 1861-05-31
&
Erik Olof Andersson
* 1860-09-08
Anna Irene Andersson
* 1885-12-24
Elna Teresia Andersson
* 1888-01-05  † 1888-03-09
Erik Georg Andersson
* 1889-07-15
Olof Irenius Andersson
* 1891-10-13
Per Olof Olsson
* 1863-04-26  † 1936

1894
Maria Persdotter
* 1866-06-24  † 1941
Anna Kristina Olsson
* 1895-08-05
Nils Erik Olsson
* 1865-12-01  † 1944-11-11

1887
Kerstin Persdotter
* 1866-04-02  † 1945-05-28
Olof Olsson
* 1887-01-04  † 1969-01-25
Anna Teresia Olsson
* 1889-02-20
Elna Maria Olsson
* 1891-03-29  † 1969-06-24
Lydia Kristina Olsson
* 1893-12-10  † 1894-03-02
Jonas Robert Olsson
* 1894-11-28  † 1978-09-16
Ester Kristina Olsson
* 1897-06-01  † 1907-04-29
Nils Valdemar Olsson
* 1899-03-11  † 1984-10-29
Ingrid Märta Olsdotter
* 1868-04-05  † 1924-07-19

1891
Jon Zetterström
* 1863-10-07  † 1949-11-14
Ester Regina Zetterström
* 1892-04-03  † 1917-06-14
Ingrid Maria Zetterström
* 1893-10-30  † <1895
Hilda Maria Zetterström
* 1895-03-31
Olof Valdemar Zetterström
* 1897-09-27
Alma Zetterström
* 1900-01-26  † 1950-11-26
Emma Vilhelmina
Niolina Olofsdotter

* 1870-05-25
Jonas Axel Teodor Olsson
* 1872-06-09  † 1949-12-01
&
Kristina Sjöberg
* 1876-03-05  † 1949-12-26
Helfrid Olsson
* 1896-04-06
Olof Wilhelm Olsson
* 1900-07-05  † 1972-02-29
Sven Elfving
* 1875-04-26
Hulda Elisabet Olsdotter
* 1879-07-15  † 1940-10-10

1901
Edvard Larsson
* 1876-10-06  † 1957-07-17
Lars Alfred Edvardsson
* 1903-07-16  † 1988-04-11


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Personakt  |  Släktskapsberäkning