Stamtavla för Sofia av Minsk

< färre generationer, fler >

Sofia av Minsk   f ~1140  d 1198-05-05
Valdemar av Danmark   f 1131-01-14  d 1182-05-12
       Knut VI av Danmark   f 1163  d 1202
       & Gertrud   f >1150  d 1196
       Valdemar Sejr   f 1170-06-28  d 1241-03-28
       & Dagmar av Böhmen   f ~1186  d 1212
              Valdemar   f ~1209  d 1231
              & Leonor de Portugal   f 1211  d 1231
       & Helena Guttormsdotter
              Knut Valdemarsson   f 1211  d 1260
                     Svantepolk Knutsson    d 1310
                            Ingeborg Svantepolksdotter  >>   d <1342
                            Katarina Svantepolksdotter    d 1329-04-29
                            Knut Svantepolksson
                     & Bengta Sunesdotter    d >1260
                            Ingrid Svantepolksdotter  >>   d >1349
                            Ingegerd Svantepolksdotter  >>   d >1321
       & Berengária de Portugal   f ~1195  d 1221
              Erik Plogpenning   f 1216  d 1250-08-10
              & Judith von Sachsen
                     Sofia Eriksdotter av Danmark   f 1241  d 1286
                     & Valdemar Birgersson   f ~1239  d 1302-12-26
                            Erik Valdemarsson    d 1261
                            Ingeborg Valdemarsdotter  >>  f ~1262  d ~1291
                            Erik Valdemarsson  >>  f 1271?  d 1330
                            Marina Valdemarsdotter
                            Rikissa Valdemarsdotter    d ~1292
                            Katarina Valdemarsdotter    d 1283
                            Margareta Valdemarsdotter
                     Jutta Eriksdotter av Danmark    d 1284
                     Agnes Eriksdotter av Danmark
                     Ingeborg Eriksdotter av Danmark
                     & Magnus Lagaböter   f 1238-05-01  d 1280
                            Erik Magnusson  >>  f 1268  d 1299
                            Håkon Magnusson  >>  f 1270  d 1319
              Sofia av Danmark   f 1217  d 1247
              & Johann I von Brandenburg   f ~1213  d 1266
                     Johann II von Brandenburg   f 1237(?)  d 1281
                     & Hedwig von Werle    d 1287
                            Konrad II von Brandenburg   f 1261  d 1308
                            Johann von Brandenburg   f 1263  d 1292
                     Otto IV von Brandenburg   f ~1238  d 1308
                     & Heilwig von Holstein   f ~1251  d <1308
                     & Hedwig von Habsburg   f ~1259  d ~1285
                     Konrad I von Brandenburg   f ~1240  d 1304
                            Waldemar von Brandenburg   f 1280  d 1319
                     Helene von Brandenburg   f 1241?  d 1304
                     & Dietrich von Landsberg   f 1242  d 1285
                     Erich von Brandenburg   f ~1242  d 1295
                     Hermann von Brandenburg    d 1291
              Abel   f 1218  d 1252
              & Mechthild von Holstein   f 1225  d 1288
                     Valdemar Abelsen    d 1257
                     Erik Abelsen   f ~1240  d 1272
                     & Margareta von Rügen   f 1247  d 1272
                            Waldemar IV von Schleswig  >>  f ~1265  d 1312
                            Erik af Langeland   f 1272  d 1301
                            Margarete    d >1313
                     Sofia av Danmark   f ~1240  d 1284
                     Abel Abelsen   f 1252  d 1279
              Kristoffer Valdemarsson   f 1219  d 1259-05-29
              & Sambiria av Pommerellen   f ~1232  d 1282
                     Erik Klipping   f 1249  d 1286
                     & Agnes von Brandenburg   f >1255  d 1304
                            Erik Menved   f 1274  d 1319
                            Kristoffer Eriksson  >>  f 1276  d 1332
                            Märta av Danmark    d 1341
                            Rikissa av Danmark  >>   d 1308
                            Katarina Eriksdotter   f 1283  d 1283
                            Elisabet Eriksdotter   f 1283  d 1283
                            Valdemar Eriksson    d 1304
                     Valdemar Kristoffersson    d 1259(?)
                     Nils Kristoffersson
                     Matilda Kristoffersdotter    d ~1300
                     & Albrecht III von Brandenburg   f ~1250  d 1300
                            Otto von Brandenburg   f <1276  d 1299
                            Johann von Brandenburg    d 1299
                            Beatrix von Brandenburg  >>   d <1315
                            Margarete von Brandenburg    d 1315
                     Margareta Kristoffersdotter    d 1306
                     & Johann II von Holstein   f 1253  d 1321
       Helena av Danmark    d 1233
       & Wilhelm von Lüneburg   f 1184  d 1213
              Otto I von Braunschweig-Lüneburg   f 1204  d 1252
              & Mathilde von Brandenburg    d 1261
                     Mathilde von Braunschweig-Lüneburg    d 1295?
                     & Heinrich II von Anhalt   f 1215  d >1266
                            Otto von Anhalt    d 1304
                            Heinrich III von Anhalt    d 1307
                            Mechthild von Anhalt
                     Helene von Braunschweig-Lüneburg   f ~1231  d 1273
                     & Hermann II von Thüringen   f 1222  d 1241
                     & Albrecht I von Sachsen   f ~1175  d ~1260
                            Helene von Sachsen  >>  f 1247  d 1309
                            Elisabeth von Sachsen  >>   d <1307
                            Johann I von Sachsen-Lauenburg  >>  f >1248  d 1285
                            Albrecht II von Sachsen-Wittenberg  >>  f ~1250  d 1298
                            Rudolf von Sachsen    d >1269
                     Otto von Braunschweig-Lüneburg    d 1247
                     Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg    d 1266
                     & Willem II van Holland   f 1228  d 1256
                            Floris V van Holland  >>  f 1254  d 1296
                     Albrecht I von Braunschweig-Wolfenbüttel   f 1236  d 1279
                     & Elisabeth van Brabant   f 1243  d 1261
                     & Alessia del Monferrato    d 1285
                            Heinrich I von Braunschweig-Grubenhagen  >>  f 1267  d 1322
                            Albrecht II von Braunschweig-Wolfenbüttel-Göttingen  >>  f 1268  d 1318
                            Wilhelm von Braunschweig   f 1270  d 1292
                            Otto von Braunschweig    d ~1346
                            Luther von Braunschweig   f 1275  d 1335
                            Mechthild von Braunschweig
                            Conrad von Braunschweig    d ~1303
                     Johann I von Braunschweig-Lüneburg   f ~1242  d 1277
                     & Liutgard von Holstein   f ~1251  d >1289
                            Otto II von Braunschweig-Lüneburg  >>  f 1266  d 1330
                            Mathilde von Braunschweig-Lüneburg    d >1301
                            Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg  >>   d <1298
                            Helene von Braunschweig-Lüneburg
                            Agnes von Braunschweig-Lüneburg    d ~1314
                     Otto von Braunschweig-Lüneburg    d 1279
                     Konrad von Braunschweig-Lüneburg    d 1300
                     Adelheid von Braunschweig-Lüneburg    d 1274
                     & Heinrich I von Hessen   f 1244  d 1308
                            Sophie von Hessen  >>  f 1264  d 1331
                            Heinrich von Hessen  >>  f 1265  d 1298
                            Mechthild von Hessen  >>  f 1267  d 1332
                            Adelheid von Hessen   f 1268  d 1317
                            Elisabeth von Hessen   f 1269  d 1293
                            Otto I von Hessen  >>  f ~1272  d 1328
                     Agnes von Braunschweig-Lüneburg    d >1302
                     & Wizlaw II von Rügen    d 1302
                            Wizlaw III von Rügen    d 1325
                            Jaromar von Rügen    d ~1293
                            Sambor von Rügen    d 1304
                            Margarethe von Rügen  >>  f ~1267  d ~1317
                            Helena von Rügen   f ~1270  d 1315
                            Swentepolk von Rügen    d >1285
                            Eufemia von Rügen  >>   d 1312
                            Sophia von Rügen    d >1302
       Rikissa av Danmark    d 1220-05-08
       & Erik Knutsson    d 1216-04-10
              Sofia Eriksdotter    d <1242
              & Heinrich Borwin III von Mecklenburg
                     Johann von Mecklenburg-Rostock    d <1267
                     Waldemar von Mecklenburg-Rostock    d 1282
                     & Agnes von Holstein    d ~1286
                            Borwin von Mecklenburg-Rostock    d <1285
                            Johann von Mecklenburg-Rostock    d <1285
                            Nikolaus von Mecklenburg-Rostock   f <1262  d 1314
                     Heinrich von Mecklenburg-Rostock
                     Erich von Mecklenburg-Rostock
              Marianna Eriksdotter
              Ingeborg Eriksdotter    d 1254-06-17
              & "Birger jarl" Magnusson   f ~1210  d 1266-10-21
                     Rikissa Birgersdotter   f ~1238  d 1288
                     & Håkon Håkonsson   f 1232-11-10  d 1257
                            Sverre Håkonsson   f 1252  d 1261
                     & Heinrich I von Werle   f ~1245  d 1291
                            Nikolaus von Werle    d 1299(?)
                            Heinrich von Werle    d >1308
                            Rixa von Werle  >>
                     Valdemar Birgersson   f ~1239  d 1302-12-26
                     & Sofia Eriksdotter av Danmark   f 1241  d 1286
                            Erik Valdemarsson    d 1261
                            Ingeborg Valdemarsdotter  >>  f ~1262  d ~1291
                            Erik Valdemarsson  >>  f 1271?  d 1330
                            Marina Valdemarsdotter
                            Rikissa Valdemarsdotter    d ~1292
                            Katarina Valdemarsdotter    d 1283
                            Margareta Valdemarsdotter
                     "Magnus Ladulås" Birgersson   f ~1240  d 1290-12-18
                     & Hedwig von Holstein    d ~1325
                            Erik Magnusson   f ~1277  d 1279
                            Ingeborg Magnusdotter   f ~1278  d 1319
                            Birger Magnusson   f ~1280  d 1321
                            Erik Magnusson  >>  f ~1282  d 1318-02-16
                            Valdemar Magnusson   f ~1285  d 1318-02-16
                            Rikissa Magnusdotter   f ~1286  d 1348
                     Kristina Birgersdotter
                     & Sigge Guttormsson
                            Elena  >>
                     Katarina Birgersdotter   f ~1245  d 1289
                     Erik Birgersson   f ~1250  d 1275-12-17
                     Ingeborg Birgersdotter   f ~1253  d 1302
                     & Johann I von Sachsen-Lauenburg   f >1248  d 1285
                            Johann II von Sachsen-Lauenburg  >>   d 1322
                            Albrecht III von Sachsen-Lauenburg    d 1308
                            Erich I von Sachsen-Lauenburg  >>   d 1359
                            Elisabeth von Sachsen-Lauenburg  >>
                            Helene von Sachsen-Lauenburg
                     Bengt Birgersson   f 1254  d 1291
              Katarina Eriksdotter
              Erik Eriksson   f 1216  d 1250-02-02
              & Katarina Sunesdotter   f ~1215  d 1252
       Sofia av Danmark
       & Siegfried III von Orlamünde
       Margarete Valdemarsdotter
       Marie Valdemarsdotter
       Ingeborg av Danmark   f ~1175
       & Philippe II Auguste de France   f 1165  d 1223
Ludwig III von Thüringen   f 1151  d 1190