Stamtavla för Sophie Elisabeth von Pfalz-Neuburg

< färre generationer, fler >

Sophie Elisabeth von Pfalz-Neuburg   f 1657  d 1658