Gyda.

Barn med Toke Skjalmsen (Hvide) [mer], död 1145 [1]: [1]

        
Stig Tokesen (Hvide)[mer]
    Död 1151 [1]. Gift [1] med Margareta Knutsdotter [mer].

Källor: 1. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning