Nils Durell. Föräldrar: Nils Månsson Durell och Elisabet Hård [mer] [1].

Överstelöjtnant. Kommendant på Bohus 1689. [1]

Gift [1] med Anna Ribbing, född 1645 [1].

Källor: 1. Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor del 1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning