Anund Olofsson. Föräldrar: Olof Anundsson och NN [1].

Anund Olofsson i Vännäs ger pengar till kyrkan när han gifter sig år 1666. [2]

Troligen den Anund Olofsson (son till Olof Anundsson) som dör 1676: 8/6: "Oluff Anundsson gifvit i Testamente effter sin sal. son Anund Olofsson" [2]

Gift 1666-12 [2] med NN. Barn: [1, 3]

        
Karin Anundsdotter[mer]
    Född omkring 1675 [4, 5]. Begravd 1752-03-15 [4]. Gift 1696-04-26 [3] med Erik Björnsson [mer].

Källor: 1. Mantalslängder,  2. Överkalix LIa:1,  3. Överkalix C:1,  4. Överkalix C:2,  5. Överkalix AIa:2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning