Erik Andersson. Föräldrar: Anders Nilsson [mer] och Marita [mer] [1].

Ej påträffad i källorna men kan härledas ur kyrkoräkenskaperna: "Anders Ersson i Svartbÿÿn Testam. efter sin farfader And. Nilson" och: "Anders Ersson i Svartbÿn, efter sin fahrmoder, eller sahl. Anders Nilsson änkia, till kÿrkian lefvererat". [2]

Gift [2] med Brita, född omkring 1620 [1], begravd 1698-05-21 [1]. Barn: [2, 3]

        
Anders Eriksson[mer]
    Begravd 1702-08-10 [2]. Gift 1685 [2] med Malin.
Lars Eriksson Nors

Källor: 1. Överkalix C:1,  2. Överkalix LIa:2,  3. SE/KrA/0022/1683/9


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning