Jöns Persson. Far: Per Jönsson [1].

Bonde på Pålänge 2 efter svärfadern. Ägde förutom "Inigården" 5/16 mtl även halva "Framigården" 1/3 mtl, tillsammans ca 2/3 mtl. Landköpman. [1]

Gift omkring 1546 [1] med NN Nilsdotter [mer]. Barn: [1]

        
Per Jönsson[mer]

Källor: 1. Arne Stenman: Pålänge by genom sekler


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning