Hans Åkesson Tott. Föräldrar: Åke Klasson (Tott) [mer] och Ingeborg Siggesdotter (Sparre af Rossvik) [mer] [1].

Tott

Dog ogift. [1]

Källor: 1. EÄ VIII


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning