Christina Gyllenstierna af Lundholm. Föräldrar: Nils Gyllenstierna af Lundholm [mer] och Görvel Jönsdotter (Snakenborg) [1].

Gyllenstierna

Källor: 1. EÄ III


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning