Magnus Birgersson. Föräldrar: Birger Bengtsson [mer] och Birgitta Haraldsdotter [mer] [1].

Bjälboätten

Källor: 1. SBL


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning