Abjörn Björnsson (Vinge). Föräldrar: Björn Nilsson (Vinge) [mer] och Kristina Abjörnsdotter (sparre över blad) [mer] [1].

Källor: 1. ÄSF I:2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning