Anders Andersson. Död 1685 ("Laß Nilsson i Wännäse gifit Testam. effter Anders Anderson förgångz man") [1]. Föräldrar: Anders Eriksson [mer] och NN [2].

Bonde på Vännäs 4 1659-1684. Nämndeman. [2, 3]

Gav 1 daler till kyrkan 1667 "tå gud halp hoom och hans hustru till helsan". [4]

1673-03 testamenterar Anders Andersson 2/3 av sitt hemman till (styvsonen) Lars Nilsson. [5]

Gift [2] med Kerstin [mer], född omkring 1617 [6], begravd 1699-04-16 [6].

Källor: 1. Överkalix LIa:2,  2. Mantalslängder,  3. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 b11290,  4. Överkalix LIa:1,  5. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3965 b4040,  6. Överkalix C:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning