Anders Larsson. Död 1669 ("Test. effter Anders Larss trumslagaren") [1].

Soldat i Västerbottens regemente. Trumslagare från åtm. 1661. [1, 2]

Gifte sig troligen med Marita Jönsdotter och flyttade till Grelsbyn 14.

TODO: 1662: "Anders Larsson j Grelzbÿn giff Testament effter sin s. swärmodher" [1]

Gift 1662 [1] med NN.

Källor: 1. Överkalix LIa:1,  2. SE/KrA/0022/1663/6


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning