Anders Stråle af Ekna.

Överstelöjtnant. [1]

Gift [1] med Catharina Lillie [mer].

Källor: 1. EÄ IV


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning