Anna Olofsdotter. Begravd 1677-01-31 ("Oluff Nilsson på Wannäsett giffvitt i Testa. eftter sin sal dotter Anna") [1]. Föräldrar: Olof Nilsson [mer] och NN [1].

Källor: 1. Överkalix LIa:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning