Anund Tunason (Vingätten). Föräldrar: Tune Anundsson (Vingätten) [mer] och Ingeborg Svantepolksdotter [mer] [1].

Vingätten

Gift [2] med NN Eriksdotter (Bielke). Barn: [2]

        
Ingeborg Anundsdotter (Vingätten)[mer]
    Gift [2] med Johan Hemmingsson (Lejonansikte).

Källor: 1. ÄSF I:2,  2. ÄSF I:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning