Arend Styke.

Styke

Arnd Stuke, härstammade från en mecklenburgsk adelssläkt med säte på borgen Kützin (nära Wittenburg i Mecklenburg-Vorpommern). [1]

Ledare för vitaliebröderna, senare hövitsman på Nyköping. [2]

Artikel i Wikipedia

Artikel i Krigshistoria

Barn med okänd mor: [2]

        
Birgitta Arendsdotter (Styke)[mer]
    Gift troligen 1417 [2] med Bengt Gotskalksson (Ulv) [mer].

Källor: 1. Tyska Wikipedia,  2. ÄSF I:3


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning