Bengt Arendsson (Ulv). Föräldrar: Arend Bengtsson (Ulv) [mer] och Hebbla Albrektsdotter [1].

tillbakaseende ulv

Gift troligen 1491 [1] med Kristina Davidsdotter (Oxenstierna). Barn: [1]

        
Märta Bengtsdotter (Ulv)[mer]
    Död 1527 [1]. Gift 1:o 1510 [1] med Trotte Månsson (Eka). Gift 2:o 1513 [1] med Åke Göransson (Tott) [mer].

Källor: 1. ÄSF I:3


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning