Bengt Horn af Åminne. Född 1623 [1]. Död 1678 [1]. Föräldrar: Claës Horn af Åminne [mer] och Sigrid Oxenstierna [1].

Kapten vid Blå regementet 1647. Major vid Gustaf Otto Stenbocks regemente 1648. Överstelöjtnant därstädes samma år. Guvernör i Halland 1654. Överste för drottning Christinas livregemente 1655. Guvernör i Estland 1656. Generalmajor 1656 med avsked 1659. Riksråd 1660. Generalguvernör i Estland 1672. Lagman i Karelen 1674. President i Svea hovrätt samma år. Fältmarskalk 1677. [1]

Gift 1:o 1652 [1] med Margareta Sparre, död 1660 [1].

Gift 2:o 1662 [1] med Ingeborg Banér, född 1641 [1], död 1675 [1].

Gift 3:o 1677 [1] med Margareta Bielke, död 1726 [1].

Källor: 1. Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning