Burislev Sverkersson. Föräldrar: Sverker "den äldre" och Rikissa av Polen [mer] [1].

Källor: 1. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning