Carl Gustaf Emil Mannerheim. Född 1867-06-04 i Villnäs, Egentliga Finland, Finland [1]. Död 1951-01-28 [1]. Föräldrar: Carl Robert Mannerheim [mer] och Hélène von Julin [1].

Officer i rysk tjänst från 1889. Deltog i rysk-japanska kriget 1904-1905 och där befordrad till överste. Deltog i första världskriget 1914-1917 och befordrad till generallöjtnant. I finsk tjänst från 1918. Överbefälhavare i finska inbördeskriget, vinterkriget och fortsättningskriget. Marskalk av Finland 1942. Finlands president 1944-1946. [2]

Artikel i Wikipedia

Källor: 1. Herman Lindqvist: Mannerheim,  2. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning