Carl Gustaf Löwenhielm. Född 1790-01-30 i Långs säteri, Grums, Värmlands län [1]. Död 1858-05-18 i Långs säteri, Grums, Värmlands län [1]. Begravd i Löwenhielmska graven, Grums kyrka, Grums, Värmlands län [1]. Föräldrar: Carl Gustaf Löwenhielm [mer] och Agneta Sofia Wrangel [mer] [1].

Löwenhielm

Friherre, greve, officer och diplomat. [1]

Inskriven vid Uppsala universitet 1803. Volontär vid Livregementets husarer 1809, kornett där samma år, kavaljer hos prins Oscar 1811. Blev våren 1812 attaché vid svenska beskickningen i Sankt Petersburg, dit han följde sin släkting Carl Löwenhielm för att förbereda det svensk-ryska förbundet mot Napoleon. Därefter drog han i fält med den ryska armén, deltog i slagen vid Borodino och Leipzig och var med om intåget i Paris i mars 1814. [2]

Erhöll 1814 ryska medaljen för 1812 års fälttåg samt svenska tapperhetsmedaljen i guld samma år. [1]

Återinträdde i tjänst hos prins Oscar 1815 som nyutnämnd ryttmästare. Major 1817, kammarherre hos kronprins Oscar 1818 och chef för dennes stab 1818-1828. Överstelöjtnant 1818, överste 1821. Förste sekreterare vid ambassaden i München 1822, ministerpresident i Konstantinopel o generalkonsul i Levanten 1824. Generaladjutant 1826, envoyé extraordinaire och ministre plenipotentiaire i Wien 1827-1843. Generalmajor 1835. Landshövding i Göteborgs och Bohus län 1843-1847. Generallöjtnant 1844, generalbefälhavare i tredje militärdistriktet 1847, avsked 1856. [2]

Bodde i Långs säteri, Grums, Värmlands län (från 1786) [3]

Gift 1:o 1817-09-18 i Stockholm, Stockholms län [1] med Gustava Charlotta Jacquette Aurora Gyldenstolpe [mer], född 1797-07-03 [1, 4], död 1839-01-07 [1, 4]. Skild 1828-09-01 [1].

Gift 2:o 1840-02-23 i Wien, Österrike [1] med Natalia Alexandra von Buxhoevden [mer], född 1814-06-09 [1], död 1867-11-26 [1]. Barn: [1]

        Carl Gustaf Löwenhielm    Född 1841-01-22 i Långs säteri, Grums, Värmlands län [1]. Död 1858-12-14 [1].
Natalia Löwenhielm Född 1842-09-16 i Långs säteri, Grums, Värmlands län [1]. Gift 1868-12-03 [1] med Johan Henrik Rosensvärd.
Natalia Agnes Julia Löwenhielm Född 1845-04-17 i Långs säteri, Grums, Värmlands län [1]. Död 1892-10-07 [1].
Carl Axel Gudmund Löwenhielm Född 1848-10-10 [1]. Död 1848 [1].
Natalia Elisabet Helena Sofia Löwenhielm Född 1851-10-05 [1]. Död 1851 [1].

Källor: 1. EÄ V,  2. SBL,  3. Grums AI:4,  4. EÄ suppl. 1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning