Christina Frille.

Gift [1] med Claus Henricsson Horn. Barn: [1]

        
Christer Clausson Horn (af Åminne)[mer]
    Död 1520 [2, 3]. Gift omkring 1518 [2, 3] med Ingeborg Siggesdotter (Sparre af Rossvik) [mer].
Kerstin Clausdotter (Horn)

Källor: 1. Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor,  2. EÄ VII,  3. EÄ suppl. 2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning