Christina Horn af Åminne. Föräldrar: Christer Horn af Åminne [mer] och Görvel Sparre [1].

Källor: 1. Gabriel Anrep: Svenska adelns ättar-taflor


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning