Christina von Massenbach. Föräldrar: Hans von Massenbach [mer] och Margareta Vogtin von Fronhausen [mer] [1].

von Massenbach

Till Ökna. [1]

Gift [2] med Georg Günther Kräill von Bemebergh.

Källor: 1. EÄ IV,  2. Ingel Wadén: Några anteckningar om Per Chrismansson Lillie, SoH nr 2 1956


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning