Daniel Nilsson. Född 1666 i Brudgumtorp, Grythyttan, Örebro län [1]. Död 1749-03-26 i Brudgumtorp, Grythyttan, Örebro län [1].

Bergsman i Brudgumtorp från åtm. 1698. [2, 3, 4, 5]

"Gla bergsmanen Danil Nilsson i Brudgumtorp, född därstädes 1666; gifte sig wid 33 åhrs ålder, med sin förut afl hustru Lisa Andersdr, och hade med hene 6 barn, deraf 3 döttrar än lefwa; lefde therpå änkling til slut i 17 åhr. I sin yngre åhr har han warit mycket felachtig, och rasat nog fram i synder och förseelser; men på de senare hans åhr och wid ålderdomens tryckande, lärde han käna sig sielf, fattade en afsky til det förra synda wäsende, och betygade sann bot och bättring öfwer sina begångna felachtigheter och förseelser, samt lefde sachtmodel(?) och gudachtigt sin återstående tid igenom. Siuk war han på slutet i 14 dagar af bröstwärck och tilstötande ålderdoms swaghet. Hans lefwernes längd räknas til 83 åhr." [1]

Gift omkring 1699 [1] med Elisabeth Persdotter, född omkring 1674 [6], död 1732-11-15 [6]. Barn: [3, 7]

        
Johan "Jan" Danielsson[mer]
    Född 1702-10-19 i Brudgumtorp, Grythyttan, Örebro län [7]. Död omkring 1745 [5]. Gift 1727-10-15 [6] med Maria Jönsdotter.
Hans Danielsson Född omkring 1704 i Brudgumtorp, Grythyttan, Örebro län [6]. Död 1734-10-28 [6].
Petter Danielsson Född 1706-11-17 i Brudgumtorp, Grythyttan, Örebro län [7].
Daniel Danielsson Född omkring 1707 i Brudgumtorp, Grythyttan, Örebro län [6]. Död 1727-06-27 [6].
Maria Danielsdotter Född 1710-05-09 i Brudgumtorp, Grythyttan, Örebro län [7].
Anna Danielsdotter Född 1711-05-07 i Brudgumtorp, Grythyttan, Örebro län [7].
Elisabet Danielsdotter Född 1712-06-09 i Brudgumtorp, Grythyttan, Örebro län [7].
Maria Danielsdotter Född 1712-06-09 i Brudgumtorp, Grythyttan, Örebro län [7].
Brita Danielsdotter

Källor: 1. Grythyttan CI:3,  2. Grythyttan AIa:1,  3. Grythyttan AIa:2,  4. Grythyttan AIa:3,  5. Grythyttan AIa:4,  6. Grythyttan CI:2,  7. Grythyttan CI:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning