David Lagercrantz. Föräldrar: Olof Lagercrantz [mer] och Martina Ruin [1].

Källor: 1. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning