Ebbe Sunesen (Hvide). Död 1208-01-31 i Kungslena, Skaraborgs län (i slaget vid Lena) [1]. Föräldrar: Sune Ebbesen (Hvide) [mer] och Cecilia [2].

Hvide

"MCCVIII. Bellum fuit in Lenum. Swerkerus fugatus est, strages Danorum facta est, inter quos Ebbo et Laurencius filij Sunonis, de Dacia milites nobiles corruerunt, reliqui Dani fugerunt cum magno pudore." - "1208. Ett slag stod i Lena. Sverker blev bortjagad. Danskarna blev massakrerade, däribland Ebbe och Lars Sunesson. Ryktbara danska soldater föll, resten av dem flydde med stor skam." [1]

Barn med okänd mor:

        
Benedicta Ebbesdotter (Hvide)[mer]
    Död troligen 1199 [3]. Gift omkring 1185 [3] med Sverker Karlsson [mer].

Källor: 1. Skänningeannalerna,  2. Danska Wikipedia,  3. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning