Erik Axelsson (Tott). Död 1481 [1]. Föräldrar: Axel Pedersson (Tott) [mer] och Ingeborg Ivarsdotter [mer] [1].

Tott

Riddare, svenskt riksråd, riksföreståndare. [1]

Anlade Olofsborg. [2]

Källor: 1. ÄSF I:3,  2. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning