Erik Henriksson. Född omkring 1644 [1]. Död i Rödupp 1, Överkalix, Norrbottens län ("78 år gammal") [1]. Begravd 1722-05-14 [1]. Föräldrar: Henrik Staffansson [mer] och Kerstin [2].

Bonde på Rödupp 1 1678-1702, efter fadern. [3, 4]

Augusti 1679: "Erich Henrichsson ifrån Öfwer Calix sochn och Rööd?? bÿÿ, framlade sijn k. faders Henrich Staphanssons der sammastädes förgångz-skrifft ... approberad och stadigh dömbd" [5]

Februari 1703: "Oansedt Anders Olofsson i Wännäs nu fordrar 80. D:r Kmt: uthaf Erich Hindersson i Rödup, som ännu resterar på dee 148. D:r han till Erich Hinderssons swärfader Erich Jönsson försträcht hafwer ..." [6]

Gift 1:o 1669 ("Erich ??ndersson i Rödopp tå han war bruudgumme") [4] med Marita, född omkring 1648 [2], begravd 1698-01-15 [2]. Barn: [1, 2, 4]

        
Kerstin Eriksdotter[mer]
    Född 1666 [7]. Begravd 1751-05-26 [1]. Gift 1698-03-27 [2] med Erik Jönsson [mer].
Abraham Eriksson Född omkring 1672 [2]. Begravd 1697-10-31 [2].
Marita Eriksdotter[mer]
Född 1673 [7]. Begravd 1756-02-01 [1]. Gift 1710-01-07 [1] med Per Hansson [mer].
Karin Eriksdotter Född omkring 1674 [2]. Begravd 1698-01-15 [2].
Henrik Eriksson Död 1681 [4].
Ella Eriksdotter Begravd 1682-04-01 [4].
Barbro Eriksdotter Född omkring 1684 [2]. Begravd 1693-05-13 [2].

Gift 2:o 1699 (Erik Hindersson i Rödop, då han stod brudgum gif[vi]t 1 dr) [8] med Sigrid, född omkring 1639 [1], begravd 1724-08-30 [1].

Källor: 1. Överkalix C:2,  2. Överkalix C:1,  3. Överkalix mantalslängder,  4. Överkalix LIa:1,  5. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3162 b9610,  6. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3975 b6870,  7. Överkalix AIa:2,  8. Överkalix LIa:2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning