Erik Jönsson. Född omkring 1673 [1]. Död i Rödupp 1, Överkalix, Norrbottens län [1]. Begravd 1748-09-29 (75 år gammal) [1]. Föräldrar: Jöns Larsson [mer] och Elisabet Henriksdotter [2].

Nämnd 1698-02-02 hos föräldrarna på Vännäs 13 men inte 1698-08-28. [2]

Måg hos Erik Henriksson på Rödupp 1. Hade övertagit hemmanet 1703. [2, 3, 4]

Februari 1701: "Samma dagh läth Erich Jönsson i Wännäs genom Tolfman Jöns Larsson inläggia i Rätten en förgångz skrifft, af Erich Hindersson i Rödop, utgifwen och medh goda Mäns under skrifwande de Dato den 6. Februarij A:o 1698. verificeradt och stadfäst, hwarutinnan benembde Erich Hindersson bekiänna sigh wara en utarbetat och bräcklig man, så att han sitt skattheman eih wijdare mächtar tilbörligen häfda och förestå, såsom och dess endaste son är genom döden afgången, hwarmedelst hans hemman och för denna orsaak skull kunde af ????skiötzel låta till ruin och undergångh, Cronones skatt och utskylder? till afsacknadt och aftagande; hwarföre han af berådde moda(?) och moget betänckiande, antagit sin Mågh sigh till förgång- och sytningeman, Erich Jönsson i Wännäs ..." [5]

Gav 24 öre till kyrkan 1717 "gudi til tacksamhet, för dät han nådel. bevarat däss huus och egendom för grÿmma fiendens infall". [2]

Gift 1698-03-27 i Överkalix, Norrbottens län ("Erik Jönsson i Wännäs och pig. Kerstin i Rödop") [6] med Kerstin Eriksdotter [mer], född 1666 [7], begravd 1751-05-26 [1]. Barn: [1, 4, 6]

        Elisabet Eriksdotter    Född i Rödupp 1, Överkalix, Norrbottens län [6]. Döpt 1699-07-08 [6]. Begravd 1699-08-11 [8].
Erik Eriksson[mer]
Född 1700 i Rödupp 1, Överkalix, Norrbottens län [7]. Död 1769-04-12 [1]. Gift 1:o 1720-10-09 [1] med Karin Jocksdotter [mer]. Gift 2:o 1757-07-24 [1] med Brita Matsdotter.
Marita Eriksdotter[mer]
Född omkring 1702 i Rödupp 1, Överkalix, Norrbottens län [1]. Begravd 1747-08-19 [1]. Gift 1722-01-28 [1] med Henrik Anundsson Svart [mer].
Elisabet Eriksdotter[mer]
Född omkring 1703 i Rödupp 1, Överkalix, Norrbottens län [4]. Död omkring 1742 [4]. Gift 1727-06-25 [1] med Jöns Larsson [mer].
Ella Eriksdotter[mer]
Född omkring 1706 i Rödupp 1, Överkalix, Norrbottens län [4]. Död 1785-04-15 [9]. Gift 1733-06-25 [1] med Erik Persson Järv [mer].
Henrik Eriksson Född 1708 i Rödupp 1, Överkalix, Norrbottens län [1]. Begravd 1710-04-09 [1].
Anders Eriksson Född i Rödupp 1, Överkalix, Norrbottens län [1]. Döpt 1711-05-28 [1]. Begravd 1717-08-16 [1].

Källor: 1. Överkalix C:2,  2. Överkalix LIa:1,  3. Mantalslängder,  4. Överkalix AIa:1,  5. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Norrbottens län EXIe:4166 b850,  6. Överkalix C:1,  7. Överkalix AIa:2,  8. Överkalix LIa:2,  9. Nederkalix CD


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning