Erik Nilsson. Död 1686 i Vännäs 24 (Landet), Överkalix, Norrbottens län ("hustru Rebecca efter sin sal. man") [1].

1679: "den 26 Aprilis gaff Erik Nilsson widh Landett effter sin sal swerfader Joseph Hindriksson, 1 daler" [2]

Gift 1673-06-29 ("den 29 Junij haffuer Erik Nilsson giffvit till Kiörkian tå han war brudhgumme") [2] med Rebecka Josefsdotter [mer]. Barn: [2, 3]

        NN    Född 1680 [2].
Nils Eriksson Född omkring 1683 [3]. Begravd 1696-09-26 [3].

Källor: 1. Överkalix LIa:2,  2. Överkalix LIa:1,  3. Överkalix C:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning