Erik Olofsson. Död 1681 i Bränna 5, Överkalix, Norrbottens län [1]. Föräldrar: Olof Olofsson [mer] och Klara [2].

Bonde på Bränna 5 1671-1681. Efter hans död 1681 står hustrun för hemmanet till 1690 och därefter tar Eriks bror Per över. [3]

Februari 1683: "Belangande Per Olofssons i Grelsbÿn giorda förfrågan om sin sahl. broders hemmans besittiande; så emedan enckian hustru Sigrid hafwer 2.ne små omÿndige barn medh sin sahl. man, hwilka eftter lagh äro berättigade till hemmanetz possession, ..." [4]

Gift 1664 [1] med Sigrid Henriksdotter, född omkring 1642 [5], begravd 1728-03-03 [5]. Barn: [1]

        
Henrik Eriksson[mer]
    Död omkring 1743 [6]. Gift 1:o 1692-10-02 [7] med Kerstin Henriksdotter [mer]. Gift 2:o 1700-09-08 [2] med Kerstin Larsdotter.
NN Eriksson Begravd 1677-04-30 [1].
Olof Eriksson
Majsa Eriksdotter

Källor: 1. Överkalix LIa:1,  2. Överkalix LIa:2,  3. Mantalslängder,  4. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län EXIe:3470 b5850,  5. Överkalix C:2,  6. Överkalix AIa:1,  7. Överkalix C:1


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning