Folke Ulfsson. Föräldrar: Ulf Holmgersson [mer] och Cecilia Haraldsdotter (vingad lilja) [mer] [1].

Ama

Källor: 1. ÄSF I:2


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning