Gabriel av Sverige. Föräldrar: Carl Philip av Sverige [mer] och Sofia Hellqvist [1].

Källor: 1. Svenska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning