Sökningen på "Gertrud död 1684" hittade inga personer.

Denna person är dock snarlik tidsmässigt:

Förnamn
Efternamn
Född/döptDöd/begraven
GertrudEriksdotter1689-02-091689-02-23