Gotskalk Bengtsson (Lillie av Greger Mattssons ätt). Föräldrar: Bengt Gregersson (Lillie av Greger Mattssons ätt) och Metta Arendsdotter (Ulv) [mer] [1].

Levde 1503. [1]

Källor: 1. EÄ IV


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning