Gotskalk Bengtsson (Ulv). Föräldrar: Bengt Filipsson (Ulv) [mer] och NN Magnusdotter (Sparre av Aspnäs) [mer] [1].

tillbakaseende ulv

Riddare, unionsråd, riksråd, häradshövding i Våla hd i Uppland. [1]

Gift 1392 i Örby, Vendel, Uppsala län [1] med Ingeborg Johansdotter (Moltke), död efter 1433 [1]. Barn: [1]

        
Bengt Gotskalksson (Ulv)[mer]
    Död troligen 1440 [1]. Gift troligen 1417 [1] med Birgitta Arendsdotter (Styke) [mer].
Magnus Gotskalksson (Ulv)

Källor: 1. ÄSF I:3


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning