Gunborg Olofsdotter. Nämnd 1700 [1]. Föräldrar: Olof Henriksson och Anna Olofsdotter [1].

Källor: 1. Revsunds tingslags dombok 1649-1700 5-6 februari 1700


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning