Gustav Adolf von Nassau-Idstein. Född 1632 [1]. Död 1664 [1]. Föräldrar: Johann von Nassau-Idstein [mer] och Sibylle Magdalene von Baden-Durlach [mer] [1].

Konverterade till katolicismen. Kejserlig officer. [1]

Källor: 1. Tyska Wikipedia


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning