Håkon Sigurdsson (Sudrheim). Död 1407 (utan arvingar) [1]. Föräldrar: Sigurd Havtoresson (Sudrheim) [mer] och Ingeborg Erlingsdotter [mer] [1].

Sudrheim (äldre ätten)

Källor: 1. SNL https://nbl.snl.no/Sigurd_Havtoresson


Hem  |  Träd  |  Anor  |  Ättlingar / kort  |  Släktskapsberäkning